Szerző

Olasz Tímea

Szerző

Hivatásom: segítőtárs. Munkámat tekintve fiataloknak mutatok utat a világban, illetve hitoktatóknak segítek gyermeknyelvre fordítani a Bibliát. Ha gitárt adsz a kezembe, Isten trónjához segítem a szívedet. Kereshetsz, ha játékra van szükséged, ha nincs kivel teáznod, vagy ha hangosan szeretnél gondolkozni… Itt és most az a célom, hogy elindítsak pár gondolatfonalat, amit tovább lehet gombolyítani. Élj a lehetőséggel, és oszd meg velem, mire jutottál! Kíváncsi vagyok rád.

„Mózes ekkor összehívta Izráel összes véneit, és ezt mondta nekik: Menjetek, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, mártsátok az edényben levő vérbe, majd kenjetek az edényben levő vérből a szemöldökfára és a két ajtófélfára. Senki se menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házaitokba, és megverjen titeket is.Tartsátok meg ezt az utasítást. Örökre szóló rendelkezés ez nektek és fiaitoknak. Amikor…

Amikor az ember lemond értékeinek, pénzének, életének egy részéről, olyankor egy kicsit mindig meghal önmagának. Ehhez nem feltétlenül szükséges keresztyénnek lenni, elég a jól felfogott üzleti érdek: ha nincs áldozat, nincs nyereség. Persze lelki szempontból másképp igaz ez. Szükségtelen az áldozat, ha az a cél, hogy lekenyerezzük vagy manipuláljuk Istent velük. Az emberi erőfeszítés más területeken sikeres tud lenni, a lelki csatákban viszont kevésnek bizonyul. Az ottani nyereségeink nem a miáltalunk hozott áldozatokból származnak. Kegyelemből van üdvösségünk, a hit által, és ez nem tőlünk van: Isten ajándéka (Ef 2,8). Egyedül kegyelemből. Egyedül a hit által. Egyedül Krisztus érdeméért. Ugyanakkor vannak…

Szalézi Szent Ferencnek van egy gondolata, ami nagyon sokszor eszembe jut: „Ha a szíved kószál és szenved, vidd vissza óvatosan a helyére, és helyezd gyengéden a te Istened jelenlétébe. És ha soha semmi mást nem csináltál egész életedben, csak a szívedet hoztad vissza, s helyezted ismét Isten jelenlétébe – bár az újra meg újra elszaladt, miután visszahoztad, – akkor már nem éltél hiába, akkor az életed beteljesedett.” Teljesen át tudom érezni ezt a helyzetet, de szerintem te is. A szív egy kósza jószág. Sodorja az élet, elragadják indulatok, beleszorul a múltba, vagy épp sóvárogva lesi a jövőt. Sokszor pontosan csak…

A február néha szürkeséget hordoz magában: ilyenkor kint is szürkeség telepszik a világra, és van, hogy bennünk is ilyen érzések kavarognak. Most három olyan könyv olvasására invitálunk Titeket, amelyek képesek kiszínezni a szürke hétköznapokat 🙂 Móra Ferenc: Rab ember fiai „Hát azt gondolod te, hogy most már nincs gondja ránk a jó Istennek, mert másfelé néz egy kicsinyég? Ne félj, szemmel tart az Isten azért minket is. Én is mindig előrenézek birkanyíráskor, de azért meglátom, ha a hátam megett megdézsmálja a gyapjút a juhász.” Amikor nemrég kényszerpihenőre fogott egy erősebb megfázás, megkérdeztem magamtól, mi esne most igazán jól. Az volt…

Ez az év nagyon másképp alakult, mint ahogy vártuk. A nagyhatalmak sorra hoztak különféle rendelkezéseket, amivel kényelmetlen, nehezen elviselhető helyzetbe hoztak családokat, egyéneket, közösségeket. Most is ünnepre készülünk, de miféle ünnep lesz ez, hiszen semmi nem olyan, mint régen volt… Idáig értem a gondolatban, amikor belebotlottam egy zsoltárversbe: „Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” Zsolt 118,24 Vigadozás és öröm? Nem, ez az ünnep most nem erről fog szólni. Hogy is lehetne boldogan énekelni a fa alatt, önfeledten bontogatni ajándékcsomagokat, amikor a karácsony legfontosabb pillérei hiányoznak? A család nem teljes, az asztal szegényes, hideg van…

„Átadta Dávid a fiának, Salamonnak a csarnoknak és épületeinek, a kincstárnak, a felső szobáknak és belső szobáknak és az engesztelés helyének a tervrajzát, mindazét, amit a Lélek adott neki.” (1Krón 28,11-12) Isten időnként betekintést ad a nagy Tervbe. Felbecsülhetetlen ajándék ez: a porszemnyi ember lehetőséget kap arra, hogy értse a felfoghatatlant, a Teremtőt, a Gondviselőt, a Szabadítót, aki Út, Igazság, Élet. Valaki egyenesben kapja, mások egy-egy közvetítő által. Bárhogyan érkezik is az üzenet, Isten kiválasztottjának lenni mindig különleges élmény. Az ember a kezébe veszi a Tervet, és csak ámul: milyen gazdag, micsoda aprólékos kidolgozás ez! Van helye a kincseknek,…

„Láthatjátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. Ezért ad ő a hatodik napon két napra való kenyeret.” (2Móz 16,29) Volt már olyan főnököd, aki meglátott téged pihenni, erre hozott neked csokoládét, hogy teljes legyen az örömöd? Vannak ilyen drága jó lelkek, de valljuk be, nagyon ritka az ilyen. Egy dolgozó felé nem az az elvárás, hogy jó nagyokat ejtőzzön. Épp ellenkezőleg: a munkaidejét teljes egészében hasznosan töltse el, a feladatát minimális idő alatt maximális eredménnyel végezze. Magyarán: teljesítsen, teljesítsen, teljesítsen! A világ Ura és Parancsolója nem így viszonyul hozzánk. Neki elsősorban nem a munkásai vagyunk, hanem drága gyermekei.…

„Áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet neked ad Istened, az ÚR.” (5Móz 28,8) Az áldás olyan, mint amikor a gyermek ráteszi a kezét a kisautóra, és végigvezeti azt az útján. Hol lassabban, hol gyorsabban, itt-ott akadályokat kerülgetve halad a kis jármű, de zavartalanul és megállíthatatlanul közelít a célja felé. Amikor Isten rajta tartja a kezét az ember életén, olyankor érezhető, nyomon követhető az előrehaladás. Olyan lehetőségek adódnak, amelyek a megfelelő irányba mozdítják a folyamatokat. Ami nehéz, annak is megvan az értelme és az ajándéka. Minden olyan egyszerű és magától értetődő. Hol lehet…

Amikor megállás nélkül változnak az idők, és szemlátomást romlanak a körülmények – mint például az utóbbi néhány évben –, olyankor felértékelődik minden, ami stabil, ami megbízható, esetleg örök. Figyeljétek csak, mit üzen Isten szava ma nekünk: „Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” (Jak 1,16–17) Jézus testvére, Jakab írja ezeket a sorokat egy olyan időszakban, amikor sokan megkérdőjelezték Isten jóságát, hűségét. Szólt ez akkor a hitben, reménységben megroggyant testvéreinek, és szól ez ma nekünk: nem várhatunk máshonnan jóadományt, tökéletes ajándékot, csak…

Amikor beléptem a terembe és megláttam a lányt, egy pillanatra megállt bennem a levegő. Csontsovány volt és teljesen kopasz. Az első gondolatom az volt, hogy micsoda bátorság van benne. Megjelenik közöttünk, mindenféle rejtőzködés és pironkodás nélkül: tessék, ilyen vagyok, ez vagyok én! Nemsokára elkezdődött a koncert, ő néhány sorral előttem foglalt helyet. Isten nagyságáról szóltak a dalok, a lány pedig egyre csak énekelt, táncolt. Lement a színpad mellé, elkért egy zászlót, alig bírta mozgatni, de lengette, ahogy tudta. Amikor felkínálták az imalehetőséget, ő is beállt szépen a sorba. Minden esetlensége mellett valami megmagyarázhatatlan szépség volt benne. Szívfacsaró volt, ugyanakkor bámulatos.…