Szerző

Dr. Kállai Imre

Szerző

A történet helye: 1Királyok 22, 1–38 Salamon király uralkodását követően az egységes Izráel megszűnt tovább létezni, hisz Roboám és Jeroboám királyok már egy kettészakadt országban uralkodnak. Az északi országrész Izráel, Samária központtal, a déli országrész pedig Júda, Jeruzsálem központtal. Nagy általánosságban az jellemző a királyokra, hogy az északiak bálványimádóbbak, hűtlenebbek, a déliek pedig hűségesebbek Istenhez. Az északi országrész hamarabb esik Asszír fogságba, de a déli országrészt sem kerüli el a romlás, hisz a babiloniak ereje őket is megtöri és elhurcolja.