Szerző

Vendégszerző

Szerző

Mióta gyerekeim vannak, folyamatosan szembesülök azzal, hogy felelős vagyok két kicsi ember biztonságáért, egészségéért, fejlődéséért. És bevallom, kicsit szorongok attól a gondolattól, hogy emellett az én felelősségem az is, hogy Istennel elkezdjem megismertetni őket. A gyerekeim első benyomásukat a keresztyén hitről, Isten emberek iránti szeretetéről rajtam, rajtunk keresztül kapják majd. Nem szeretném elrontani. Sem azzal, hogy bármit erőltetnék, sem azzal, hogy elhanyagolom a dolgot, azzal pedig végképp nem, hogy egy hiteltelen keresztyén élet mintáját látják rajtam. Abban nem vagyok biztos, hogy lehetséges lenne bárkit hitre nevelni – ez szerintem már a Szentlélek hatásköre – de hittel és hitben egész biztos,…

Mióta gyerekeim vannak, folyamatosan szembesülök azzal, hogy felelős vagyok két kicsi ember biztonságáért, egészségéért, fejlődéséért. És bevallom, kicsit szorongok attól a gondolattól, hogy emellett az én felelősségem az is, hogy Istennel elkezdjem megismertetni őket. A gyerekeim első benyomásukat a keresztyén hitről, Isten emberek iránti szeretetéről rajtam, rajtunk keresztül kapják majd. Nem szeretném elrontani. Sem azzal, hogy bármit erőltetnék, sem azzal, hogy elhanyagolom a dolgot, azzal pedig végképp nem, hogy egy hiteltelen keresztyén élet mintáját látják rajtam. Abban nem vagyok biztos, hogy lehetséges lenne bárkit hitre nevelni – ez szerintem már a Szentlélek hatásköre –, de hittel és hitben egész biztos,…

Mióta gyerekeim vannak, folyamatosan szembesülök azzal, hogy felelős vagyok két kicsi ember biztonságáért, egészségéért, fejlődéséért. És bevallom, kicsit szorongok attól a gondolattól, hogy emellett az én felelősségem az is, hogy Istennel elkezdjem megismertetni őket. A gyerekeim első benyomásukat a keresztyén hitről, Isten emberek iránti szeretetéről rajtam, rajtunk keresztül kapják majd. Nem szeretném elrontani. Sem azzal, hogy bármit erőltetnék, sem azzal, hogy elhanyagolom a dolgot, azzal pedig végképp nem, hogy egy hiteltelen keresztyén élet mintáját látják rajtam. Abban nem vagyok biztos, hogy lehetséges lenne bárkit hitre nevelni – ez szerintem már a Szentlélek hatásköre –, de hittel és hitben egész biztos,…

Mióta gyerekeim vannak, folyamatosan szembesülök azzal, hogy felelős vagyok két kicsi ember biztonságáért, egészségéért, fejlődéséért. És bevallom, kicsit szorongok attól a gondolattól, hogy emellett az én felelősségem az is, hogy Istennel elkezdjem megismertetni őket. A gyerekeim első benyomásukat a keresztyén hitről, Isten emberek iránti szeretetéről rajtam, rajtunk keresztül kapják majd. Nem szeretném elrontani. Sem azzal, hogy bármit erőltetnék, sem azzal, hogy elhanyagolom a dolgot, azzal pedig végképp nem, hogy egy hiteltelen keresztyén élet mintáját látják rajtam. Abban nem vagyok biztos, hogy lehetséges lenne bárkit hitre nevelni – ez szerintem már a Szentlélek hatásköre – de hittel és hitben egész biztos,…

Podcast. Valakinek a mindennapjaihoz tartozik, másnak pedig nagyon idegen dolog. Degradáló lenne azt mondani, hogy értelmes háttérzaj, bár van benne némi igazság. Akkor már sokkal vonzóbb azt hallani: lehetőség arra, hogy összeállítsd a saját rádióműsorodat. Mondhatjuk, hogy tanulási, szórakozási lehetőség. Sőt, keresztyénként egy eszköz arra, hogy a hitedet ápold, gazdagítsd, hogy jól használd az üresjáratokat, amikor tudsz figyelni arra, amit hallasz. Keresztyén podcast? Református podcast? Igen, már ilyen is van, nem is egy. Olyanok, amik adnak a tartalomra és a hangminőségre, így nemcsak mi hallgathatjuk, de büszkén mutathatjuk meg az ismerőseinknek, ajánlhatjuk nekik egyházunk újabb megjelenési formáit. A keresztyén podcastok…

„Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék.” (Lk 3,11) Keresztelő János tanácsa Lukács evangéliumából a következő: felezzük meg a cuccainkat! A vagyonunk 50%-át osszuk meg azokkal, akik hiányt szenvednek! Sokan próbálkoztak már különböző teóriákkal, filozófiákkal, izmusokkal megoldani a szegénységet a világban, de valahogy egyik sem működött. Keresztyénként tisztában vagyunk vele, hogy a szegények mindig velünk lesznek. „Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek” – mondja Jézus a tanítványoknak a Máté 26,11-ben. A Mózes 5. könyvében pedig ezt olvassuk: „Mert a szegény nem fogy el a földről, azért parancsolom…

„Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál.” (1Móz 4,15) Amikor Kain és Ábel története kerül elém, mindig elfog egy torokszorító szomorúság. Kain iszonyú tette olvasásakor felmerül bennem a kérdés: hogyan fajulhatott el valaki addig, hogy féltékenységből, hamis kisebbrendűségi érzések miatt megölje a saját testvérét? Aztán eszembe jut, hogy ennél kevesebbért is öltek már embert, akár rokont is. Átvitt értelemben még a keresztyének is képesek olyan messzire menni, hogy haragjukban azt kívánják, bárcsak ne létezne az őket, vagy a nekik fontos embereket valamivel megsértő személy. Szavakkal, bizonyos viselkedéssel mi is ölünk, ha ezt nem is…

„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.” (Jn 20,19–23) Békesség nektek! Sálóm! – ahogy Ő mondta. Amikor…

„De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá és kedvessé tette…” (1Móz 39,21) A minap József történetét olvastam. Sokadszor. Ismerjük jól: egy fiatal elkényeztetett fiú története, akit testvérei eladtak rabszolgának, de csodálatos módon végül az egyiptomi fáraó első emberévé lép elő. Az álmokat látó fiú az akkori világ egyik legfőbb méltósága. Megment egy országot, egy (illetve több) népet. Igazán népszerű alak. A társadalom hasznos tagja, Isten áldott eszköze. Forgatva magunkban ezt a történetet talán megszületik bennünk a vágy: jó lenne ilyennek lenni… Jó lenne, de hogyan? Mi szükséges ahhoz, hogy előre lássunk bizonyos dolgokat, ahogy József azt a hét bő…

„Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.” (Ef 4,1–3) Pál apostol azzal a kéréssel fordul az Efézusban élő szentek felé, hogy éljenek elhívatásukhoz méltóan. Ez egy ma is aktuális kérés, amivel Isten most felénk is fordul az igén keresztül. Ahogyan egy szülőnek fontos az, hogy a gyermeke ne hozzon szégyent rá, úgy Istennek is fontos, hogy ne az Ő gyermekei miatt káromolják a nevét a hitetlenek között. A pogány világnak nem szükséges okot adni, hogy…