Címke

böjti ige-percek

Címke

Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, Betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, Formáld át életem, légy velem! (Gável testvérek) Olvasd el: Mt 15, 21-39 Nagyító alá: Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt: „Szánakozom a sokaságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük; éhesen…

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Ámen. (Assisi Szt. Ferenc imája) Olvasd el: Mt 11,1-19 Nagyító alá: Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról: „Miért mentetek ki…

Mielőtt kinyitnád a Bibliád: Szólítsd meg Istent saját szavaiddal!  Olvasd el: Lukács 15 Tanulmányozd: Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében,…

„Uram, közel voltam Hozzád, mégis elszakadtam”. Virágvasárnap után, amikor mindenki Jézust ünnepelte, pompával, pálmaágakkal, hozsánnával, közeledik Nagyhét utolsó napjainak sötétsége. A dicsőítéstől a megvetésig, megtagadásig. Eltávolodni. Az élet forrásától. Istentől. Olvasd el: Jer 2, 1-13  Nagyító alá: „Menj és hirdesd Jeruzsálemnek: Ezt mondja az ÚR: Emlékszem rád: ifjúkorod…

Én Uram, én Istenem, Vedd el tőlem mindenem, Ami gátol feléd! Én Uram, én Istenem add meg nékem mindenem, Ami segít feléd! Én Uram, én Istenem fogadd el az életem, Hadd legyen egészen a Tiéd! Én Uram, én Istenem fogadd el az életem, Hadd legyek örökre a tiéd!…

Biblianyitó imádság: Uram, hadd ismerjelek meg ma is egy kicsit jobban, hogy érezzem, ezt a napomat már nem vesztegettem el. Tölts meg Szentlelkeddel, és adj annyi táplálékot, amely egész napra elég! Ámen. Olvasd el: Ézs 62 Nagyító alá: „Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem…

Biblianyitó imádság: Imádságban kérd Isten áldását a böjtödre, akárhogyan is élted meg eddig. Kérj újult erőt hozzá, és azt, hogy a tested visszafogása, megregulázása hadd párosodjon lelki megtisztulással és Istenre figyeléssel. Olvasd el: Ézs 43 Nagyító alá: Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én…

Mennyei Édesatyám! Nyisd meg a szemem a Te dicsőségednek látására! Nyisd meg a szívem a Te igédnek megértésére! Nyisd meg a lelkem a Te akaratodnak cselekvésére! Ámen! Olvasmány: Ézs 35 Tanulmány: Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba…

Imádkozhatsz így: „Szentlélek, Életnek Ura, szent világosság, tündöklő fény, jöjj most és tölts be a te bölcsességeddel, hogy meglássam azt, ami bűn, hiba, rossz, tévút az életemben! Szentlélek, ismeretnek Lelke, segíts, hogy még jobban megismerhessem Őt, aki elküldött téged! Szentlélek, vigasztalásnak Istene, jöjj most, és gyógyítsd életem! Ámen!”…

Úr Jézus Krisztus! Könyörülj rajtam! Olvasmány: Lk 8,26-39 Tanulmány: Amikor partra szállt, a város felől szembejött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta: „Mi közöm hozzád Jézus, a…