Szimkovics Tibor bejegyzései

Second wind

„Akkor ezt mondta Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr?! Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!” (2Móz 4,10-13)

Fáradság. Kiüresedés. Kedvtelenül elvégzett munka, kimerítő kötelező körök. Elszürkülő hétköznapok. Kiégés. Külön-külön vagy akár együttvéve is ismerősek lehetnek. A felnőtt, a nagybetűs élet kockázatai és mellékhatásai. Megkérdezhetjük róla orvosunkat, gyógyszerészünket is. Minden bizonnyal lesz náluk egy erős pirula, ami tompítja a kínt. De nem oldja meg, és nem oldja fel.

olvasás folytatása

Igazság, köret nélkül

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne. Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le; ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: „Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?” (Jn 6,54-60)

olvasás folytatása

Szomorkodni jól

„Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” (2Kor 7,10)

Sok a szomorú ember körülöttünk. Talán mi magunk is ebben az állapotban vagyunk, amikor e sorokat olvassuk. Ugyanis sok elszomorító dolog vesz körül. Megszoktuk, elfogadtuk normálisnak, a világ részeként. Azt is, hogy a népünk nem hallgat erről, hanem kimondja, kibeszéli magából, az átlagosnál többet panaszkodik a magyar. Néha egyszerűen jólesik kimondani, hogy mi bajunk a világgal, a környezetünkkel, az egészségünkkel, a munkahelyünkkel. Néha pedig hallgatásba burkolózunk, amikor már túlnő rajtunk a szomorúság. Amikor olyan terheket viselünk, olyan csatákat vívunk, amelyeket a legtöbb ember körülöttünk észre sem vesz. Sőt, van, hogy tudatosan szembefordulunk az érzéseinkkel, és megpróbálunk magunkra erőltetni valami szórakozást, kimozdulni emberek közé, beletemetkezni a munkába, tanulásba… Sokszor a leghangosabban nevető ember hordozza a legmélyebb szomorúságot. „Nevetés közben is fájhat a szív…” (Péld 14,13) Az állandó pörgésben, felgyorsult világban már gyászolni sem tudunk. Helyette intézkedünk. Melyik volt a kedvenc ruhája, melyik a legszebb koporsó, ne oda tegyétek a virágot… Emlékszem, tíz éve, amikor édesanyámtól kellett búcsút vennünk, mennyire lekötött az állandó futás. Később, amikor minden elcsendesedett, akkor éreztem, tapasztaltam meg, hogy „az ő hiánya, mint a kék égbolt, mindent beborít.” (C. S. Lewis)

olvasás folytatása

Tízparancsolat 4.10

14202878_10208508176155506_646048085_o

Idő van! Igyekezz! Gyerünk már! Naponta elhangzó szavak, szókapcsolatok, amelyek mind jelzik, mennyire rabjai vagyunk a mérhető és múló időnek és mennyire versenyt futunk vele. A teendőink listája duzzad, az adott idő pedig fogy. Szeretnénk megfordítani a dolgot. Ábrándozunk arról, hogy egyszer sok szabadidőnk lesz. Aztán mégsem. Mert a muszáj nagy úr, mert mások osztják be az életünket. Mert abban az illúzióban élünk, hogy egyszer csak a végére érünk annak a listának. És talán házanként, naponként ismétlődik meg észrevétlenül Zorán dalának a refrénje: „– Apa, mikor jössz? –Fiam, mennem kell! Az élet csupa kötelesség. De sokat leszünk együtt még…”

olvasás folytatása

Böjti egypercesek 29.

1

Logisztika. Menedzsment. A feladatok elosztása, leosztása, átadása. Korunk nagy címszavai, amelyek beivódnak a hétköznapjainkba. Tengernyi feladat, hosszú listák és a vágy, az igény, hogy ha lehet, valaki más végezze el ezeket. Főképp, ami rangon aluli, ami kínosan egyszerű, ámde időigényes, esetleg piszkos feladat. De jó lenne ezeket átpasszolni. Amíg pedig nincs jelentkező, addig várakozik a tönkrement porszívó, türelmesen muzsikál a nyikorgó szekrényajtó, kényelmesen cuppog az eldugult mosogató, vagy épp zörög benne a felhalmozódott mosatlan. Heggyé tömörül a vasalásra váró ruhakupac, naponta egy lépésnyit halad a folyosón az ajtó felé az elárvult szemeteszsák és por lepi a bútorokat, felveri a gaz a kertet, gazdátlanul hevernek eszközök a konyhában, fészerben, garázsban…

Pedig nem feltétlenül kellene mindezeknek így lenniük. Az egyik szeretetnyelvünk éppen a szívesség. Apró inkognitóban elvégzett mozdulatok, parányi cselekedetek, amelyek a másik ember életét mégis megkönnyítik, a napját szebbé teszik; amelyek közvetlenül talán nem állítják tetejére a világ működését, de közvetve mégis hatással vannak mindenkire a közelünkben. Mert a szívesség, a szívből jövő jócselekedet természete már csak ilyen: ragadós. Csak valahol el kell kezdeni.

Jézus, amikor a felebarát fogalmát magyarázza egy írástudónak, elmondja az irgalmas samaritánusról szóló példázatot. Jól ismert igerész (Lk 10,30-37), alaposan elkoptatva, ezért csak egy apró mozzanatra hívnám fel a figyelmet. Amikor a pap és a lévita meglátják a félholtra vert ember, és elkerülik őt, a görög eredeti szó szerint azt mondja: átmennek a túloldalra. Hoztak egy döntést, miszerint ebbe ők nem keverednek bele. Számtalan magyarázat létezik erre (vallásos, rituális, és közönségesen hétköznapi is), de mindenesetre ők meghozták ezt a döntést: én a túloldalra megyek inkább. A probléma elém került, ezért úgy mozdulok, hogy kikerüljem azt, hogy eltávolodjak tőle, kikerüljön a látókörömből.

A samáriai utazóról ellenben, aki szintén meglátja a kiszolgáltatott állapotban lévő férfit, két dolgot állít Jézus: megszánta és odament. Irgalom és közeledés. Ez a kettő mindig összefügg. Ha látom, ismerem, értem a másik baját, akkor lehetek kívülálló, átmehetek a túloldalra, elszigetelődhetek – avagy közelebb mehetek hozzá, hogy jobban lássam, jobban értsem és segíteni tudjak. Hatványozottan igaz ez a szeretteim körére, hiszen róluk tudom leginkább, mi a gyengéjük, miben maradnak el, mi esik a nehezükre. Lehetek velük samaritánus. Lehetek irgalmas.

A böjti időszakban szakítsunk erre is alkalmat! Neveljük rá önmagunkat az apró szívességekre! Valahol ezekkel is formálhatjuk a világunkat. (Ha esetleg még nem láttuk volna, motivációnak érdemes megtekinteni A jövő kezdete c. filmet…)

Kihívás: Ma tégy valami olyat, ami a hozzád közel állóknak, szeretteidnek megszépíti a napját, könnyebbé teszi a terheit! Ha egy mód van rá, tedd titokban, úgymond lenyomozhatatlanul, hiszen Atyád, aki látja, ami titokban történik, a legváratlanabb módon és helyzetben viszonozza majd azt neked.

Ötlet: Fodorné Nagy Sarolta: Böjti tanácsok gyülekezeteink számára