Ilyenkor, újév elején sokféle kérdés foglalkoztatja az embereket. Nemrég találkoztam két olyan kérdéssel, amik engem elgondolkodtattak: „Milyen világra van szüksége a keresztyéneknek?” és „Milyen keresztyénekre van szüksége a világnak?” Én az első kérdést kifejezetten rossznak érzem, mert önzés sugárzik belőle: mi vagyunk Isten dédelgetett gyermekei, a világ körülöttünk forog és minket kell kiszolgáljon. Ezzel szemben a második kérdés mögött az áll, hogy a keresztyének az Isten nélküli világ felé is szolgálattal és bizonyságtétellel tartoznak. Ez véleményem szerint egy nagyon fontos gondolat, épp ezért én ebben a posztban ezzel a kérdéssel szeretnék foglalkozni.

Milyen keresztyénekre van tehát szüksége a világnak?

Jézus az övéit a föld sójának, világ világosságának nevezi. Ha belegondolunk, félelmetesen nagy küldetés ez, és szinte kedvünk támadna alkudozni a Mindenhatóval: Urunk, érd be kevesebbel! Szívesen vállalnánk a világ csodadoktorainak szerepét: gyógyítjuk, vigasztaljuk azokat, akik megsebesültek az élet harcaiban. Szívesen csapnánk fel a világ teherhordóinak, akik többet vállalnak a munkából és áldozatból, mint a többiek. Esetleg mi lennénk a világ zsoltárosai, akik Istent dicsőítik akkor is, amikor mások hallgatnak. Azonban Istennel nem lehet alkudozni, mikor Ő kér, akkor feltétel nélkül kér, és a teljes életünkre igényt tart. Olyanokká akar bennünket formálni, akik hasznára vannak a világnak. Mit jelent ez közelebbről?

Legalább háromféle feleletet adhatunk erre a kérdésre: alapfokú, középfokú és felsőfokú feleletet. Az alapfokú válasz azt jelenti, hogy a világnak olyan keresztyénekre van szüksége, akik nem félnek a tényektől: nem menekülnek el a realitások világából saját álmaik, elképzeléseik közé. Középfokon elmondhatjuk, hogy olyan keresztyénekre van szüksége a világnak, akik nagyon szeretik az embereket: törődnek velük, hajlandóak venni a fáradtságot értük. Lehet nem prédikálnak nekik nonstop, de rendelkezésre állnak, ha vigasztalásra, erősítésre, támogatásra van szükség. A felsőfokú felelet pedig az, hogy olyan keresztyénekre van szüksége a világnak, akik teljesek Szentlélekkel. Nem saját erőforrásaikkal és lehetőségeikkel akarnak szolgálni, hanem Isten bennük tetten érhető bölcsességével, szeretetével és erejével.

Isten szeretne úgy formálni, hogy egyre inkább áldás légy családod, szeretteid, gyülekezeted, világod számára. Kövesd őt az új évben is! Induláshoz hadd kínáljak neked néhány újévi igét, természetesen a teljesség igénye nélkül. Ha megfog, foglalkoztat valamelyik, tudd: Isten szeretne foglalkozni veled mindazon keresztül, amit megértettél ebből a néhány sorból és igéből!

„Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.” (1Móz 28,15)

„Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé!” (Zsolt 37,7)

„Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged.” (Zsolt 121,2-3)

„Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig.” (Péld 4,18)

„Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” (Ézs 26,3)

„Az igazság békét teremt, és az igazság a nyugalmat és a biztonságot szolgálja örökké. Békés hajlékban lakik majd a népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban.” (Ézs 32, 17-18)

„Örök szövetséget kötök velük: nem fordulok el tőlük, mindig jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és többé ne hagyjanak el. Örömmel, teljes szívemből és teljes lelkemből teszek jót velük, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe.” (Jer 32,40-41)

„Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” (Mt 24,44)

„Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” (Mt 26,41)

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” (1Pt 5,7)

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.” (Fil 4,19)

„Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.” (Jel 22,12)

Laskoti Zoltán

Szólj hozzá a bejegyzéshez!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .