He-Will-Be-Called

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézs 9,5)

Mi, emberek, büszkék vagyunk a teljesítményeinkre. Ebben az igeversben azonban egy gyermek születéséről hallunk, nem pedig egy erős ember tetteiről, nem is egy bátor felfedezőről vagy egy szentről, aki elérte a tökéletességet az önsanyargatás által. Egy gyermeknek kell születnie, hogy eljöjjön a dolgok nagy fordulata. Az ő születése kell, elhozza az üdvösséget és a megváltást az egész emberiségnek. A királyoknak túl véres a keze, a hatalom mindig korrupt és romlott, a filozófia öncélú és terméketlen, a művészet egyhelyben járó és hatástalan, a vallásalapítók és erkölcstanítók csak a saját igazukat szajkózzák – de ez az újszülött gyerek elhozza a megváltást.

A leghatalmasabb emberi erőfeszítések és teljesítmények szégyene az, hogy egy csecsemő kerül a világtörténelem középpontjába. Ez a gyermek embertől születik, mégis Isten adja nekünk. A mindenható Isten végtelen irgalmassága leereszkedik hozzánk egy gyermek, egy fiú alakjában.

Hogy nekünk gyermek születik, hogy nekünk fiú adatik, hogy ez az embergyerek, ez az Isten fia hozzám tartozó, hogy én megismerem, hogy Ő van nekem és én szeretem Őt, hogy én az övé vagyok és ő az enyém – egyedül ettől függ már az életem. Semmi mástól. Senki mástól.

Az uralom az ő vállain van. Egy újszülött gyermek vállainak kell hordoznia a világ fölötti uralmat. A kereszttel minden bűn és nyomorúság ezen a világon ezekre a vállakra kerül. A jászolban fekvő gyermek türelemmel és feltétel nélkül vállalja feladatát: hordozza minden bűnünket. Ez az ő uralma. Éppen a kicsinységben kezdődik ez az uralom. Ő elfogadja és fölemeli az alázatosokat, a gyengéket és a bűnösöket – de a büszkéket, a szívükben gőgösöket és hatalmasokat szétszórja és letaszítja trónjukról (Luk 1,51).

unto-us-a-child-is-born
Csodálatos Tanácsadó. Benne történt meg a csodák csodája. Egy gyermek alakjában adta nekünk Isten a Fiát. Isten emberré lett – ez az Ő irántunk érzett szeretetének csodája. Kifürkészhetetlen titok, hogy ez a szeretet megnyer és megment minket. Aki Jézusban felismeri Isten Fia csodáját, annak minden jézusi tett, szó maga lesz a csoda, s minden szükségében nála találja meg a végső, leginkább segítséget nyújtó tanácsot. Mielőtt a gyermek beszélni tudna, már telve van csodával és tanáccsal. Menj a jászolban fekvő gyermekhez, hidd benne Isten fiát és csodát csodára, tanácsot tanácsra találsz benne.

Erős Isten. Isten gyermek lett – itt van köztünk oly szegényen, mint mi, nyomorúságosan, tehetetlenül. Ember, hús-vér ember, mint mi. A testvérünk, de mégis Isten, de mégis erő. A gyermek ereje az isteni szeretetben van, mert hozzánk hasonlóvá vált. Nyomorúsága a bölcsőjében az ereje. Térdeljünk le a szegényes jászol előtt: itt fekszik a szegény emberek gyermeke. Mondjuk hittel a próféta szavait: Erős Isten! És ő a mi Istenünk és a mi erőnk lesz.

Örök Atya. Ebben a gyermekben válik nyilvánvalóvá Isten örök atyai szeretete, a gyermek nem akar mást, mint az Atya szeretetét elhozni a földre. Menj oda, keresd meg és találd meg a bölcsőnél a Mennyei Atyát, aki itt a te szerető Atyáddá lett.
Béke fejedelme. Ott, ahol Isten a szeretetben eljön az emberhez, béke születik. Félsz Isten haragjától? Menj a jászolban fekvő gyermekhez és engedd, hogy neked ajándékozza Isten békéjét. Testvéreddel vitában, gyűlöletben vagy? Jöjj és lásd, hogy Isten tiszta szeretetből a testvéred lett és minket egymással kiengesztelődésre hív. A világban és az országban uralkodik az erőszak, ez a gyermek viszont a béke fejedelme. Ott, ahol ő van, béke uralkodik.

Legyen ez a gyermek útitársad adventkor, TeSó! Nem leszel tanácstalan, ismerni fogod az Atyát, lesz erőd, békéd és átélheted, hogy Isten Fia a terheidet vállára vette.
Áldott adventet neked!

Laskoti Zoltán

Szólj hozzá a bejegyzéshez!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .