Luther egy jelenség volt. Az a fajta figura, aki, ha valahol megjelent, megváltozott a helyiség atmoszférája, és minden szem rá szegeződött. Kemény, őszinte, rendkívül intelligens és határtalanul bátor volt. Katolikus szerzők, akik a „tévtanításairól” írnak, ma vulgaritása miatt szokták kritizálni. Ő valóban ilyen volt. Nem Isten tökéletes szolgája, hanem gyarló, emberi és gyönge. Élete utolsó 25 évében, törvényen kívüliként élt, vérdíjjal a fején, de ez nem akadályozta meg a szolgálatban. Kivételes személyiségéről árulkodik, ahogyan néhány levelében abbéli meglepettségéről ír, hogy még mindig életben van. Megbékélt a halál közelségével.

Ha Lutherre gondolunk, rögtön a reformáció jut eszünkbe. De ne higgyük, hogy Luther tervezte az egyház megreformálását! Ahogy ő írja: véletlenül történt. A reformáció spontán öngyulladásként lobbant fel és söpört végig a keresztény világon. Szükségszerű és elkerülhetetlen volt, és nem Isten egyetlen szolgája állt a hátterében.

Híres Luther sokszor közönséges stílusa, felesége nagyszerű házi söre, Asztali beszélgetésekként megjelent, baráti italozások alkalmával lejegyzett beszédei. Szintén ismerjük legfontosabb tanításait – a kegyelem általi üdvözülésről vagy épp a predestinációról –, de most vessünk egy pillantást Luther néhány ritkábban emlegetett tanítására!

Tudtad-e Lutherről?

1483-ban, a mai Németország területén született parasztszármazású, de viszonylag jól szituált családban. Tanulmányaiban nagyon sikeres volt, ezért apja a jogász pályát szánta neki. 1505-ben azonban Luthert egy halál-közeli élménye a lelkészi pályára vezette: úton vissza az egyetemre hatalmas vihar támadt, és Luthert félelem fogta el. Ekkor felkiáltott Szent Annához és ígéretet tett, hogy pap lesz. A kolostorban töltött évei nem voltak zökkenőmentesek. Egy római útja során szembesült az egyház korruptságával és erkölcstelenségével, ez elszomorította. Wittenbergben folytatta tanulmányait. Kiváló eredményeket ért el, és egyre világosabbá váltak számára az egyház tévtanításai. Doktori címet szerzett és teológia professzor lett.

1517-ben X. Leo pápa új búcsúcédulák árusítását hirdette ki, hogy fedezzék a Szent Péter Bazilika felépítését. Ezen felmérgesedve Luther megírta a ma ismert 95 pontját, melyet levélben elküldött püspökének, és a hagyomány szerint a wittenbergi várkapura is kiszegezte. Ma ehhez az eseményhez, 1517. október 31-hez kötjük a reformáció kezdetét.

Az, hogy a Biblia tanítását a római egyház tanítása fölé helyezte, 1520-ban Luther kiközösítéséhez vezetett a római katolikus egyházból. A pápa eretneknek nyilvánította és betiltotta írásait.

Bár körözött személy volt, bujdosás közben lefordította németre az Új Testamentumot, majd egyre sikeresebb, növekvő egyházat alapított, a Lutheránust.

1525-ben feleségül vette Katharina von Borát, akivel hat közös gyerekük született.

1533-tól 1546-os haláláig a wittenbergi teológiai egyetemen dékánként szolgált. Ez idő alatt számos betegség gyötörte. A betegségek fájdalma, illetve az üldözött lét nehézségei olykor írásaiból is visszatükröződnek.

5 tanítás Luthertől:

  1. Luther tanítása szerint bármelyik keresztyén hirdethet igét szószékről, ehhez nem kell felszentelt papnak lennie. Úgy hitte, hogy Isten bárkinek kinyilatkoztathatja igazságát, és így bármelyik megkeresztelkedett keresztény képes lehet helyesen magyarázni a Szentírást. Gondoljunk erre legközelebb, amikor képzetlenségünk és hiányos tudásunk miatt utasítunk vissza egy szolgálatot. Helyette inkább imádkozzunk Isten vezetéséért!
  2. Nem ért egyet azzal a véleménnyel, mely szerint az öngyilkosok feltétlenül elkárhoznak, mivel szerinte ilyenkor az ördög keríti őket hatalmába.
  3. Luther biztos receptje a kísértésekkel szemben az, hogy azokat kiverjük a fejünkből és nem töprengünk rajtuk. Helyette valami egész máson kezdjünk el gondolkodni!
  4. Neki köszönhetjük azt az elgondolást, mely szerint, bármi legyen is a hivatásunk, munkánkat Isten dicsőségére kell végeznünk. Addig a keresztény életre leginkább csak egy váróteremként tekintettek a mennyország előtt, Luther tanításainak hatására azonban keresztyének sokasága elhivatott lett munkája iránt, és ma is úgy tanít, főz, takarít, épít, javít vagy ír, mintha a munkaadója – közvetve – maga az Úr Isten lenne.
  5. Üldöztetése és betegségei ellenére Luther pozitívan látta a világot és úgy gondolta, már itt a Földön is sokkal több a jó, mint a rossz. A Föld életet adó növényei, a hasznos állatok, a tűz és a víz megannyi előnye… Bár sok a szomorúság és a fájdalom ebben a világban, de már ma is Isten nagyszerű teremtményei vesznek körül bennünket.

Molnár-Kovács Dorka


Források:
Luther válogatott művei 8. Asztali beszélgetések. Luther Kiadó, Budapest, 2014.
Dr. Frank A. James: History of Christianity II. Martin Luther. Reformed Theological Seminar, Podcast 2010.
http://www.biography.com/people/martin-luther-9389283#legacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://www.katolikus-honlap.hu/0707/luther1.htm

Szólj hozzá a bejegyzéshez!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .