Címke

keresztyénség

Címke

Mostanában elég sokat járok Názáretbe. Sokszor visz arrafelé az utam. Még mindig, nyolc hónap után is morbid kicsit leírni ezt így: tudod, Názáret, igen, az a Názáret. Mindig más és más élmény tör rám valahányszor beteszem a lábam ebbe az ízig-vérig arab városkába. És valahogy minden alkalommal betévedek…

Néha hosszú perceket tudok eltölteni ezelőtt a szobor előtt. És egyszerűen csak nézem. Belelátok mindent. Aztán újra tisztára törlöm a millió gondolatokkal és kérdésekkel teli táblát a fejemben, s újra teleírom felkiáltójelekkel, pontokkal. A legtöbbször mégiscsak kérdőjelek maradnak.

„Akkor magába szállva így bánkódott: Hány béres dúskál ennivalóban atyám házában, én pedig itt éhen veszek! Fölkelek és atyámhoz megyek. Atyám, mondom neki, vétkeztem az ég ellen és te ellened! Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Fölkerekedett tehát és visszament atyjához…” Lk 15,17-20 Olvasva…

Nem mindenki csinálja ezeket, lehet, hogy van olyan, amit egyedül én csináltam már valaha, mindenesetre következzen 10 elég buta szokás egy kereszténytől, tőlem  😀 Extra pontosan imádkozni, ha valami fontosról van szó Lehet, hogy ez pont arra példa, ami senki másra nem igaz, de ha valami igazán fontosért…

Nemrég – újra – találkoztam egy szokásos felnőtt-gyermek képpel, amit általában hitoktatók szoktak megosztani. Egy hittantanár elmondta azt a helyzetet, amikor beszélgetett a gyerekekkel és mesélt nekik arról, hogy mit jelent az, amikor Jézus megtisztít és fehér leszel, mint a hó. Továbbá – folytatva a tanítást – amikor…