felnőtt címkével jelölt bejegyzések

30 az új 20

„Mindenki azt kérdezgeti, hogy mikor jegyzem már el végre…”

„Kamaszként azt hittem, hogy 24 évesen már biztosan gyereket fogok nevelni…”

„Magamnak se merem bevallani 30 évesen, hogy eddig teljesen félrement minden, és valami teljesen új dolgot szeretnék elkezdeni…”

Létezik a pszichológiában egy nálunk még eléggé szürke foltként kezelt fogalom, amit ún. kibontakozó vagy kezdődő felnőttkornak neveznek. S noha azt hisszük, hogy ez biztosan a kamaszkor végét jelenti, sokkal inkább rá kell számolnunk egy bő tízest az életkori számításra. Ez röviden annyit tesz, hogy az elmúlt időszak társadalmi változásai miatt tulajdonképpen a harmincas lett az új húszas, és az ezzel járó életkori mérföldkövek is jelentősen kitolódtak: a házasság, a gyermekvállalás, az állandó munkahely/foglalkozás megtalálása, vagy akár a legmeghatározóbb önismereti krízisek. Ma már egyáltalán nem furcsa, ha valaki a harmincas évei közepén vág bele a családalapításba, ha egy jogász tíz évnyi praktizálás után cukrászdát nyit, vagy ha 23 évesen az ember még javában benne van a tanulmányai közepében. Vagy legalábbis nem kellene furcsának lennie…

olvasás folytatása

Kiskorú vagy felnőtt?

"Adulthood - if you are not tired, you're not doing it right"
forrás: poorlydrawnlines.com

“Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja: „Én Pálé vagyok”, a másik pedig azt: „Én Apollósé”, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.” 1Kor 3, 1-5

Egy késő délutáni óra… Helyszín: Beregsurány–Asztély határátkelőhely. A két határ közt teljesen „be van állva” a sor. Az emberek nagy része már órák óta vár. Ingerült arcok mindenütt. De most végre mozdul a sor. Az egyik autós elé azonban hirtelen bevág egy másik oldalról. Fékcsikorgás, ideges dudálás. A hátsó autós kiszáll, és elkezdi szidni az elé bevágó autóst, mire az is kiszáll, és veszekedés indul. Az indulatok egyre erősödnek, egyik sem enged. A családtagok is ott vannak már, természetesen ők is szidják az ellenfelet. Elkezdik lökdösni egymást, és már nincs megállás a verekedésig. Az emberek kiszállnak a kocsiból, és nézik a verekedő csapatot. A történet vége sérülés, fenyegetőzés és átkozódás.

olvasás folytatása

Belső szoba

a2ca51241b655289d6fea9efe515c9d3

Időnként eltűnődöm azon, melyek azok a dolgok, amiket magamban hordozok az őseimből. Mi van bennem ük-nagyanyámból, és hol kezdődök én? Mennyire határozza meg a természetünket az, hogy milyen családban születtünk, hogy ki az édesapánk, édesanyánk? Erről a kérdésről szakirodalom áll rendelkezésünkre, de egy lépéssel tovább menve az is érdekel, mennyire hordozom magamban mennyei Atyám vonásait? Kaptam egy második apukát is a megtérésemkor, de vajon tényleg „Atyám” Ő a szó bensőséges értelmében?

olvasás folytatása

Isteni játszótárs

Kölök

„De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek: Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok; siratót mondtunk, és nem gyászoltatok.” Mt 11, 16-17

Ácsi az egész! Jézus behúzza a kéziféket és megáll. Tudom, költői kérdést tesz fel, mikor megkérdi, mihez hasonlítsa ezt a nemzedéket, de a hasonlat megdöbbentő. Mintha ma azt mondaná: „Nézzetek már magatokra! Olyanok vagytok, mint a gyerekek. Se én nem kellek, se Keresztelő János. Se zene, se sirató.”

olvasás folytatása

Vasárnapi gondolkorzó

Muvhaz_mozaik_ablak

„Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, térjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Így is fogunk tenni, ha Isten megengedi. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték Isten felséges beszédét és az eljövendő világ erőit, de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől; amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, átok vár rá és végül megégetés. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, hogy közel vagytok az üdvösséghez, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.” Zsid 6, 1-12

Kedves TeSók!

Arra gondoltunk, hogy ezen a vasárnapon ne egy ember gondolatait olvassátok, hanem megpróbáljuk összerakni, mi fogott meg néhányunkat az igében.

Szeretettel: mi 🙂

olvasás folytatása