Archívum

február 2016

Browsing

Óriási erővel bírnak a szavak. Amilyen megfelelőek pusztító eszköznek, pont olyan tökéletesek a gyógyításra és az életadásra. Sokszor bele sem gondolunk, hogy milyen hatást keltünk a fecsegésünkkel, vagy a cinikusan odavágott megjegyzéseinkkel. Több ember lassan épülő önértékelését romboltuk már össze, mint hinnénk. Késsel hasítottunk a hátába annak, akinek…

„Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!” Zsoltárok 147, 1 Orgonán leragadó billentyűk, kétesen megszólaló sípok, elnyújtott és vontatott éneklés – Isten dicsérete. Felhangolt dobok, torzított gitárok, pattogós dallamok – Isten dicsérete. Énekeink, éneklésünk… Erről a két szóról egyházzenészeink, még a legnagyobbak is, máig…

Játékra hívlak! Ne olvasd el az egész írást egyszerre, haladj velem lépésről lépésre, és csak akkor menj tovább, ha végeztél az adott feladattal! Írd le egy lapra a lelkészed nevét (ha több is van, írd le mindegyiket), majd mellé az öt legjellemzőbb tulajdonságát! Most írj le öt dolgot,…

„… hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!” (Zsolt 37,8/b) Különbözőek vagyunk s különbözőségeinkből adódóan egy adott szituációt megélhetünk szelíden vagy vérmesen, nyugodtan vagy idegesen, békésen vagy erőszakosan. Egyeseknél a szelídség egy született jellemvonás, másoknál kemény tanulás, önreflexió során alakul ki. Az én meggyőződésem,…

A mindenkori fiatalabb generáció tagjaiként hajlamosak vagyunk néha azt hinni, hogy mi mindent jobban gondolunk, teszünk és mondunk, mint családunk idősebb tagjai. A kisujjunkban van a technikai kütyük használatának tudása, talán több nyelven beszélünk, és eleve a jelenkori világ dolgaiban is lehet, hogy jobban eligazodunk, mint a szüleink,…

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”  Róma 12,2 Reggel, ahogy felnézünk a netre üzenetek, hírek, értesítések várnak, és olyan, mintha az alatt a néhány óra alatt, amit alvással töltöttünk, máris…

„Bocsásd meg a mi vétkeinket …” (Mt 6,12) https://www.youtube.com/watch?v=S4wzYNk4ofQ Egy történet jut eszembe erről az igeszakaszról. Adott egy templomjáró nénike, aki nagyon rossz viszonyban van a szomszédjával, és egy régi sértődés miatt naponta veszekednek. A nénikétől egyszer megkérdezi a lelkész, hogyan tudja imádkozni az Úri Imádságot, ha nem…

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Máté 14, 27/b) A félelemmel mi sok időt töltünk egymással. Néha ravasz suttogóként szegődik mellém, és addig duruzsol a fülembe, míg el nem hiszem, hogy valóban alkalmatlan vagyok. Máskor kreált aggodalmakkal tölt meg, tehetetlen pánikot ébreszt bennem. Vagy épp tombolva, mint egy gyenge…

„Felkerekedett tehát Dávid mintegy hatszáz emberével, kivonult Keílából, és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült Keílából, lemondott arról, hogy ellene vonuljon. Dávid a pusztában sziklavárakban tartózkodott. Amikor a Zíf-pusztában, a hegyvidéken lakott, Saul mindennap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe. Dávid látva, hogy…

Szeretem a rendet. Gyorsabban megtalálom a dolgaimat, ha tudom, hová kell nyúlnom értük. Szívesebben látom vendégül a barátaimat, ha van hová leültetnem őket. Kevesebb a perpatvar a családban, ha nem kell felesleges vitákat indítani arról, hogy néz ki a szobám. A testi-lelki egészség szempontjából is előnyösebb a tisztaság.…