2016. február havi bejegyzések

Böjti egypercesek 16.

exhale-good-things (1)
Felirat: underthebluedoor.files.wordpress.com

Óriási erővel bírnak a szavak. Amilyen megfelelőek pusztító eszköznek, pont olyan tökéletesek a gyógyításra és az életadásra. Sokszor bele sem gondolunk, hogy milyen hatást keltünk a fecsegésünkkel, vagy a cinikusan odavágott megjegyzéseinkkel. Több ember lassan épülő önértékelését romboltuk már össze, mint hinnénk. Késsel hasítottunk a hátába annak, akinek újból és újból lekicsinyeltük a munkáját egy-egy szánakozó mosollyal. Kritizáltuk, semmibe vettük, bagatellizáltuk a másikat, miközben nem is ismerjük igazán.

„Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Péld 12,18

Isten hatalmas felelősséggel együtt ajándékozta nekünk a szavakat.

TeSó, nézz körül! Sokan simogatásra vágynak, te pedig még egyet taszítasz rajtuk lefelé a lejtőn. Mások lelkének egy elismerő bólintás is jól esne, közben a te gúnyos kacajodat kapják meg. A melletted lévő talán pont arra vár, hogy szavakkal is dicsérd, és te közönnyel vagy újabb elvárásokkal válaszolsz.

Sok embernek nehezebb, mint neked. Tedd hát jobbá a mai napjukat! Talán tényleg csak egy elismerés, buzdítás vagy kedves megjegyzés kell ahhoz, hogy valaki új erőt kapjon felülről – általad.

Kihívás: Ma keressük az alkalmat arra, hogy elismerjük valakinek az erőfeszítéseit!

 

Ötlet: Fodorné Nagy Sarolta: Böjti tanácsok gyülekezeteink számára

Böjti egypercesek 15.

14_12_23_orgona_felujitasú [194506]

„Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!” Zsoltárok 147, 1

Orgonán leragadó billentyűk, kétesen megszólaló sípok, elnyújtott és vontatott éneklés – Isten dicsérete.

Felhangolt dobok, torzított gitárok, pattogós dallamok – Isten dicsérete.

Énekeink, éneklésünk… Erről a két szóról egyházzenészeink, még a legnagyobbak is, máig vérre menő vitákat folytatnak.

Némelyek az egyház megújulását látják az egyházzene modernizálásában, mások pedig ördögtől való liberális próbálkozásnak titulálják.

Némelyek kifejezetten jól érzik magukat a lassú, templomi, feketekönyves, „zsoltáros” éneklés közben, míg másokat taszít a régiekhez való ragaszkodás.

Némelyek felemelt kezekkel, kitárt karokkal dicsőítenek és hallelujáznak, mások viszont irtóznak az Isten tiszteletének ettől a szabadabb-, ugyanakkor egyénibb és személyesebb formájától.

Némelyeknek a legfontosabb a pontos dallamvezetés és tiszta éneklés, mások teli torokból, iszonyú hamisan énekelve mondják: az angyalok úgyis kijavítják.

Mit képviseljek én a vitatkozások, szokások, kották és dallamok zavaros kavalkádjában?

Fogadjam el a gyülekezetemet!

Vegyek részt a mai istentiszteleten!

Fogadjam el a kántorom, énekvezetőm öregesen megfáradt, vagy épp fiatalos, de túlságosan is igyekvő hozzáállását!

Nyissam ki az énekeskönyvemet, és ha nehéz is, de kezdjem el áldani az Istent.

Mert végül is az számít, hogy látom-e az éneklésben az Isten dicsérésének a nagyszerű lehetőségét.

Isten számít, Ő az, akinek így is hálát adhatok, akitől ebben a formában is kérhetek, akinek az énekekben is kitárhatom a szívem. Olyan szépen meg sem tudnám fogalmazni érzéseimet saját imádságomban, mint ahogyan le van írva ez kopott énekeskönyvemben!

gitar01 [194505]

Hallottam már ifjúsági énekeket éneklő gyülekezetet kínosan hamis énekléssel, és ugyanakkor 500 éves dallamokat éneklő közösséget frissítő és éltető zenével. A visszásságok ellenére mégis az volt a szép, hogy mindkét gyülekezet tudta azt, hogy Kit áld énekével, s Ki az, aki áldással válaszolhat erre a dicséretre.

 „Zarándokének.
Áldjátok az Urat mindnyájan ti, akik az ÚR szolgái vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente!
Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat!
Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!” Zsoltárok 134.

Kihívás: Vegyünk részt az istentiszteleten. Énekeljünk!

 

Ötlet: Fodorné Nagy Sarolta: Böjti tanácsok gyülekezeteink számára

Böjti egypercesek 14.

283668_414222325_big

Játékra hívlak! Ne olvasd el az egész írást egyszerre, haladj velem lépésről lépésre, és csak akkor menj tovább, ha végeztél az adott feladattal!

Írd le egy lapra a lelkészed nevét (ha több is van, írd le mindegyiket), majd mellé az öt legjellemzőbb tulajdonságát!

Most írj le öt dolgot, amivel jellemezni tudnád a gyülekezetedet! Ne válogasd a szavakat, azokat írd le, amik legelőször eszedbe jutnak!

Nézd meg miket írtál!

Pozitív vagy negatív jellemzők? Melyikből van több?

És még egy kérdés:

Mennyit szoktál imádkozni értük?

Megdöbbentő, hogy mennyi mindenért nem jut eszünkbe imádkozni, pedig nagyon is kellene.

Kihívás: Imádkozz ma a gyülekezetedért és lelkipásztorodért, akire Isten az igehirdetés szolgálatát bízta. Emlékezz: a papjával perlekedő népen nem lehet Isten áldása!

Írd meg kommentben, hogy mi az, amiért szerinted mindenképpen jó lenne imádkozni a gyülekezeteinkkel, lelkészeinkkel kapcsolatban!

 

Ötlet: Fodorné Nagy Sarolta: Böjti tanácsok gyülekezeteink számára

Böjti egypercesek 13.

tumblr_static_a63yo7z8zxcggg440wk8w80kk_640_v2

„… hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!” (Zsolt 37,8/b)

Különbözőek vagyunk s különbözőségeinkből adódóan egy adott szituációt megélhetünk szelíden vagy vérmesen, nyugodtan vagy idegesen, békésen vagy erőszakosan. Egyeseknél a szelídség egy született jellemvonás, másoknál kemény tanulás, önreflexió során alakul ki. Az én meggyőződésem, hogy a szelídség tanulható, de ez a tanulási folyamat nem egyszerű, hiszen a saját természetünket kell legyőzni, ráadásul sokszor mindezt már-már feladva az önkontrollt, a kitörés határán egyensúlyozva.

Kedves TeSó! Nem tudom, hogy te melyik típusba tartozol; nem tudom, hogy amikor elszakad a cérna te csendben, vagy épp egy heves rúgással, asztalra csapással, valaminek a földhöz vágásával vagy épp kiabálással dolgozod fel a feszültséget. De azt tudom, hogy ha igazán akarod, akkor tudsz ebben változni, fejlődni. Ehhez szükséged lesz Urad segítségére, aki ha őszintén elé viszed, akkor meg is tud ebből szabadítani. Tedd meg ma az első lépést ezért, hisz „boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” (Máté 5,5).

Kihívás: Ne hangoskodj, ne légy erőszakos, de légy kedves, türelmes!

 

Ötlet: Fodorné Nagy Sarolta: Böjti tanácsok gyülekezeteink számára

Böjti egypercesek 12.

Janine-Niépce
Fotó: Janine Niépce

A mindenkori fiatalabb generáció tagjaiként hajlamosak vagyunk néha azt hinni, hogy mi mindent jobban gondolunk, teszünk és mondunk, mint családunk idősebb tagjai. A kisujjunkban van a technikai kütyük használatának tudása, talán több nyelven beszélünk, és eleve a jelenkori világ dolgaiban is lehet, hogy jobban eligazodunk, mint a szüleink, nagyszüleink generációja. Azonban jó, ha nem felejtjük el azt, hogy családunk idősebb tagjai életük során számos hétköznapi és történelmi jelentőségű helyzetben helyt álltak, s tapasztalatuk gazdagabbá teheti a jellemünket, életünket.

A Biblia azt mondja: „Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!” (Péld 1,8-9)

Gyönyörű hasonlat ez. Valóban, aki egyszer felfedezi a szülői ház tanításának érdemét, az élete végéig értékes ékszerként őrzi azt.

Emlékszem, amikor először volt szerencsém megtapasztalni a bürokrácia útvesztőjét, és aztán otthon a kis konyhánkban teljesen kétségbeesetten ecseteltem a történéseket, akkor nagypapám csak nyugodtan annyit mondott: „Ne sírj, kisjányom. Megoldjuk.” S akkor ott abban a pillanatban, abban a megnyugtató barna szempárban életre szóló leckét kaptam. Megtanultam, hogy a nincs, nem és lehetetlen után van tovább. Hogy a probléma az a valami, aminek mindig van megoldása, csak meg kell találni azt. Nagyszüleim egész életükkel erről tesznek bizonyságot, én pedig érettebb fejjel hálásan tekintek a tanításaikra.

És te, kedves TeSó, mit tanultál a te felmenőidtől? Mi az, amivel felkészítettek az életre? Kérlek, oszd meg velünk: okoljunk együtt!

Kihivás: Emlékezz egy áldott elődödre: lehet az egy idősebb családtag, rokon, barát, aki már lehet, hogy nem él. Idézd emlékezetedbe azt, amit tőle tanultál! Azért lehettünk hívővé, mert valaki beszélt nekünk Róla!

 

Ötlet: Fodorné Nagy Sarolta: Böjti tanácsok gyülekezeteink számára