Archívum

április 2015

Browsing

Ha beírom a keresőbe a halál szót, akkor az Enter billentyű megnyomása után bizony feketébe borul a képernyő. Ilyen sötét a halálról alkotott képünk is. Kerülendő beszédtéma, gondolatnak sem kívánatos. Rosszul viselem a temetéseket (de ki nem…). Örökre fáj az a seb a szívünkben, amit egy szerettünk elvesztése…

C.S. Lewis Csűrcsavar levelei c. könyve alapján Az ördöggel kapcsolatban kétféle tévedésbe eshetünk: az egyik, ha nem hiszünk létezésében; a másik, ha túl sok érdeklődést tanúsítunk iránta – magyarázza könyvében C. S. Lewis. A történet szerint Csűrcsavar, egy ördögfióka, unokaöccsét, egy „újonc kísértőt” oktatja arra, hogyan kell bűnre…

A világ egyre torzabb képet mutat a normálisról, ahogyan a boldogság fogalma is furább, idealizáltabb lesz. Talán úgy tűnhet, hogy manapság az emberek sokkal szabadabbak, felszabadultabbak, és emiatt boldogabbak, teljesebbek is,de azok, akik kicsit is belekóstoltak már az életbe, tudják, hogy ez a szabadság sok esetben egyfajta menekülés…

A legnagyobb nehézség az életemben az utóbbi években a helyem keresése volt. Miután néhány évvel ezelőtt a biztosnak hitt talaj kicsúszott a lábam alól, kezdetét vette egy új, végtelenségig nyúló, bizonytalansággal, sokszor félelmekkel és ingatagsággal teljes korszak. Tudom, hogy az ember életében többször vannak ilyen Hol a helyem?…

„Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment,…

Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige. (Péld 25,11) Egyik férfiismerősöm egyszer azt kérdezte tőlem: miért van az, hogy a nők nem tudják befogni a szájukat? Amikor kérdően ránéztem, elmesélte, hogy este fáradtan esett haza, éhes volt, a feje zsongott a sokféle impulzustól, ami napközben érte.…

https://www.youtube.com/watch?v=1ocqe4ZO8zM Uram, mennyi minden tud történni három nap alatt… Mikor ott álltál a főpapok udvarában, átjárta a csontjaimat a hideg. Odamentem a tűzhöz, de az se használt. Kérdezgették, ismerlek-e. Én tagadtam. Először. Másodszor megrettentem, és esküdözni kezdtem, hogy semmi közöm hozzád. Harmadszor már teljesen kétségbeestem. Engem senki ne…

Ünnepről írni a legnehezebb, különösen erről az ünnepről, a húsvétról. Mert ünnepeljük a feltámadást minden vasárnap; megéljük a nagypéntek keserűségét minden bűnbánatunkkor; úrvacsorás istentiszteleteinken a nagycsütörtöki vacsorára emlékezünk, de mégis évente egyszer várjuk, hogy hasadjon már a hajnal, és így köszönthessük egymást: Krisztus feltámadt.

https://www.youtube.com/watch?v=KgSmod4CdC8 Ünnepelték… tanítványai a Mester bevonulását; a katonák az Ő sikeres elfogatását; a főpapok pedig a meggyilkolását. Ünnepelték… a keresztyénüldözések végét; a reformáció győzelmét; az új világ a világháborúk végét.