Archívum

augusztus 2014

Browsing

„Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki.” Lk…

„Valósítsd meg magad!” „Neked minden jár!” „Tedd azt, amit szeretnél! Hogy másokra, hogy hat? Kit érdekel!” „Élvezd az életet!” Közismert mondatok ezek. Erre buzdít a média, ezt sulykolja belénk a tv, ezt látjuk az interneten. Annyian elhitték már, hogy a boldogság forrása a pillanatnyi öröm. Tudod: „élj a…

„Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, térjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Így is fogunk tenni, ha Isten…

Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre! El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az Úr elől. (Jón 1,2–3a)  Ahogy telnek-múlnak életünk napjai, mindnyájan szembenézünk a megfelelés kényszerével. A továbbtanulás, hivatás/szakmaválasztás, párválasztás, családalapítás. Mindezek olyan jelentőségű dolgok, amelyek az…

„Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.” (Zsolt 90,10) Egy életértelmén-töprengős, esős éjjelen, mikor épp nem a holnap, hanem a tegnap foglalkoztatott, nagyot markolva visszanyúltam a múltamba. Sokepizódos emlékeket kerestem a felhőtlen gyermekkor örömeiről, az első…

Háború. Povesztka[1]. Nyugtalanság. Feszültség. Tüntetések. „Nem akarunk örök gyászban élni!” „Ne vigyétek fiainkat és férjeinket!” „Ez nem a mi háborúnk!” Általános tömeghisztéria. Álhírek tömkelege: „már a padon keresik a behívottakat”, „autóbusszal jönnek, és fogják el a járókelőket”, stb. Félünk – most mi lesz? Hírek halottakról. „Csak ne az…

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá…

Mutatok nektek egy múlt századi klipet: https://www.youtube.com/watch?v=7YzW1nMB9fk Szoktam játszani a klipekkel: lehúzom a hangot, és csak a szememre hagyatkozom. A legtöbb sikerdalnál ilyenkor egyetlen üzenet marad meg: itt a testem, használd! Ennél a Madonna-klipnél viszont összeállt bennem egy történet.

„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat … Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből…